Bezpečné miesto pre mladých ludí

nový koncept neformálnej psychologickej pomoci pre mladých ľudí

O klube

V ID KLUBE sa učíme úcte k sebe samým aj k sebe navzájom. Je miestom pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú v bezpečnom prostredí objavovať, formovať a skúmať svoje JA.

Ponuka

Kto stojí za ID klubom a aká je jeho ponuka?

ID KLUB vznikol, aby mladí ľudia, ktorým je ťažko, ale aj tí, ktorí majú šťastné dni, mali na svete miesto, kde môžu dostať anonymnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc, zažiť záujem, zábavu, podporu, rozvoj a nový štart.

Názov klubu vznikol spojením dvoch slov, ktoré najviac vystihujú to, čím je a chce byť pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť.

Prvé slovo z názvu je „ID“ od slova IDENTITA. Predstavte si, že ste autorom svojho života, že máte sebaistotu a pocit slobody, že každá situácia, v ktorej sa ocitáte dopadne podľa Vašich predstáv a želaní. Je to možno pekná predstava, no život prináša rôzne výzvy a je zložitejší. Najmä ak prežívame tlak z očakávaní okolia a od seba samých. Naše predchádzajúce skúsenosti a hodnoty, ktorým veríme, vplývajú vo veľkej miere na to, kým sme. Spoznať kým sme, uchopiť to a pomenovať, je úlohou na celý život. Je to cesta. A predstavte si, že existuje trenažér, kde nemusíte nič hrať, nosiť nejakú masku, kde neexistuje tlak a môžete skúšať a spoznávať, kto vlastne ste, a kam smerujete. Výskumy potvrdzujú, že čím viac prebádaná je naša identita, tým sme silnejší, odolnejší a šťastnejší. Práve preto je tu laboratórium identity v podobe ID KLUBu.

Druhým slovom z názvu  je „KLUB“, teda miesto, kde si môžu mladí ľudia povedať „SEM PATRÍM“, kde môžu zložiť masku a byť tými, akými sú, zapojiť sa do plánovaných aktivít, alebo len tak chillovať a byť.

Odborníci z ID KLUBU sú súčasťou života mladých ľudí a môžu ich podporiť, usmerniť a pomôcť, keď je to potrebné. ID KLUB je priestor, v ktorom majú mladí ľudia možnosť objavovania alebo len tak byť po boku psychológa, psychologičky a ďalších mladých ľudí.

ID KLUB vymysleli psychológovia, psychologičky a ďalší odborníci a odborníčky z OZ IPčko. Organizujeme tu koncerty, diskusie, workshopy a rozvojové aktivity, na ktoré pozývame aj mladých ľudí mimo komunity v klube.

Veríme, že v neformálnej komunite ID KLUBU nájdu jeho návštevníci a návštevníčky pocit bezpečia, odbornú psychologickú pomoc, inšpiráciu a rast. Chceme vytvárať prostredie pre každého, aby sa cítil zahrnutý a podporovaný. Pozorne počúvame, čo hovoria mladí ľudia a vždy sme pripravení objavovať spoločne s nimi nové nápady.

Naši partneri

Náš tím

Spoznajte tím ID klubu

PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

Odborný garant,
psychológ a riaditeľ IPčka

Boris

Psychológ

Veronika

Psychologička

Michaela

Psychologička

Kateryna

Odborná pracovníčka

NONSTOP – ANONYMNE – BEZPLATNE

Kontakty pomoci

IPčko od roku 2012 prevádzkuje internetovú linku dôvery pre mladých IPčko.sk, kde poskytuje nonstop anonymné a bezplatné psychologické poradenstvo, odborne vyškolenými pracovníkmi prostredníctvom chatu a emailu.

Špecializovaná  Krízová linka pomoci vznikla v roku 2020. Poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze prostredníctvom chatu, e.mailu, videa a telefónu.

Stránka StalosaTO.sk ponúka informácie o groomingu, sexuálnom zneužívaní, násilí a vydieraní detí a mladých ľudí na internete. Okrem možností pomoci a postupov riešení tú nájdu užitočné informácie aj rodičia a odborníci. Nikto v tom nemusí byť osamote. Pomoc existuje!

Pokiaľ ste Vy alebo niekto vo Vašom okolí v bezprostrednom ohrození zdravia alebo života, neváhajte kontaktovať 112.